Deze brochure, in opdracht van Thales Hengelo, heeft een stijl dat mocht/moest afwijken van de gehele Thalesstijl. Thales wil een het nieuwe werken invoeren en moet daarbij afstand doen van ‘bestaande’ werkwijzen.

visualisatie uitgelegd …
MENSEN (U)
De mensen die naar het blik (CAN) lopen zijn klaar voor verandering (CHANGE). Ze
worden door middel van de gekleurde lijnen begeleid naar de CAN of CHANGE. U bent
één van deze personen.

CAN CHANGE en CHANGE CAN
Waarom een blik (CAN) gebruiken als metafoor? Juist om zijn dubbele betekenis. Mensen
kunnen (CAN) veranderen en mensen krijgen een blik (CAN) gevuld met informatie en
hulpmiddelen om hun gedrag te veranderen (CHANGE). Een blik om te veranderen. Ofwel
een “CAN of CHANGE”.

TRANSFORMATIE
De ‘gekleurde stroom’ die uit de CAN of CHANGE komt visualiseert hoe mensen transformeren
van vissen via vlinders naar vogels. Het eerste stadium van verandering is moeilijk,
want mensen moeten eerst de juiste stroom zien te vinden om in mee te kunnen zwemmen.
In het tweede stadium worden ze vlinders, zodat ze de mogelijkheid krijgen om al te kunnen
vliegen maar ze zijn nog steeds kwetsbaar. In het laatste stadium worden ze vogels. Vogels
visualiseren de mensen die hun gedrag positief hebben veranderd. Volgens de Thales waarden
zijn ze nu vrije en creatieve teamplayers en staan ze open voor innovaties met betrekking
tot producten, services, systemen en technologiën gevisualiseerd op de achtergrond.

KLEUR
De kleuren in de visualisatie duiden ook op verandering. De regenboogkleuren contrasteren
met de huidige huisstijlkleuren van Thales (namelijk licht- en donkerblauw).